Vīzija

Mums ir 7ha zemes ar unikālu reljefu – skaists mežs, vecas grantsbedres ar „amfiteātri”, var dabūt klāt meža pļavu „kosmodromu” un upīti, kur veidot ūdenskritumu kaskādi un dīķu kompleksu! Ar lielu prieku un gandarījumu talkojam un pašu spēkiem tīram novārtā pamesto teritoriju. Pamazām dzimst sapņi, idejas par to, kā tālāk izmantot šo vietu. Mums ļoti nepieciešams materiālais atbalsts. Aicinām mūsu pulkā azartisku projektu bīdītāju, kurš palīdzētu realizēt „traku ideju”par veselības takas un kupolmāju ciemata izveidi. Varbūt tas būtu savdabīgs atpūtas komplekss, varbūt kaut kas līdzīgs vientuļnieku apmetnei, kurā patstāvīgi uzturas cilvēku grupa, kas kopj šo vidi, bet apmeklētāji mainās. Varbūt arī jūs sapņojat par iespēju nedēļas nogali, vai pat visu nedēļu pavadīt klusumā, dabā, pielikt savu roku ainavas veidošanā, bet naktī, guļot kupolmājas 2. stāvā, vērot debesis. Ja tā, tad esat tāds pat sapņotājs kā mēs. Mēs ļaujamies šīs vietas burvībai un gribam radīt kaut ko nebijušu, ko fonda zeme varētu uzdāvināt Latvijai. Tā ir avantūra, kura atgriež dzīvei garšu un dod citu jēgu. Nāc pulciņā!v1 v2 v3 v4

Kam domāta veselības taka

Veselības taka un atpūtas vietas būs  ar sakrālās ģeometrijas elementiem, lai parādītu dzīvās un nedzīvās dabas vienotību, zinātnes un garīguma veselumu, planētas, cilvēka un Universa mijiedarbību.

Cilvēks radīts no Ūdens, Uguns, Gaisa, Zemes, Metāla stihiju enerģijām, kuras pastāv gara vibrācijās un kurās ietverti visi Dievišķā pirmsākuma principi: Bezgalība, Varenība, Nemirstība, Patiesība, Gudrība. Zināšanas par stihijām ir augstākās zināšanas. Tās garantē savas dievišķības apzināšanas un realizēšanas īsāko ceļu. Kāpēc?

Tāpēc, ka visas stihiju enerģijas caurstrāvo mūs. Bez fiziskā ķermeņa mums katram ir sava garīgā individualitāte. Apzinot stihiju informāciju, mēs iepazīstam Dievu, Garu, Absolūtu, paši sevi.

Zināšanas par stihijām ir svētas zināšanas, jo pieskaras dzīvībai kā tādai. Katra stihija izmaina mūsu uztveres spējas atbilstoši mūsu apziņas līmenim un pakāpeniski tuvina Avotam. Tas savukārt atver jaunu informāciju un ļauj izdarīt apzinātu izvēli.

Ūdens stihija ir zemapziņa, transformēšanas spēja, emociju pasaule. Dabā izpaužas kā mitrums, vēsums, tiekšanās lejup. Cilvēka ķermenī kalpo kā informācijas nesējs, dvēseles saturs.

Gaisa stihija (koks) ir domformas, radošā iztēle, domas. Dabā tas ir vieglums, brīvība, svaigums. Cilvēka ķermenī tas saistās ar garīgumu, viedumu, smaržām.

Uguns stihija ir kaislības, iedvesma, radīšana. Dabā tas izpaužas kā karstums, atvērtība, spiediens, tiekšanās augšup. Cilvēkā tā nes idejas, mīlestību, saskarsmi. Ja cilvēks garīgajā praksē panāk, ka ūdens ceļas augšup un uguns to silda no apakšas, tad ir iedarbināts organisma atjaunošanas mehānisms.

Zemes stihija ir  formu, objektu pasaule un to apzināšana. Dabā tā ir dzīvība, auglība, nesavtība. Cilvēkā tā ienes stabilitāti, plastiku, apzinātību.

Metāla stihija ir informācijas plūsma Universā. Dabā tā izpaužas kā tīrība, spēks, lejupeja. Cilvēkā tā ienes garīgumu, spirituālismu, atturību, savaldību, skaidrību.

Ja cilvēks prot strādāt ar stihiju enerģijām, viņš spēj harmonizēt un saskaņot sava ķermeņa vibrācijas ar planētas pulsu. Lai tas varētu notikt, svarīga ir apziņas brīvība un tīrība. Tādā stāvoklī visvieglāk ieiet saskarsmē ar dabu.

„Cilvēcei pakāpeniski tiek atvērtas potences sava gaismas ķermeņa evolūcijai, kas ir cieši saistīta ar pašas planētas evolūciju. Cilvēks savā attīstībā nevar apsteigt planētu. Tādēļ Visums vispirms parūpējas par planētas kristālisko režģi, lai tādējādi darītu iespējamu cilvēka tālāko attīstības ceļu. Planēta pakāpeniski sagatavo „vidi” cilvēka apziņas evolūcijai. Taču Visumā nav paredzēta automātiska cilvēka apziņas pacelšana. Visums ir gatavs pasniegt roku, bet mums pašiem šī roka ir jāpamana un jāspēj satvert.”

(Iveta Boiko, žurn. „Mistērija” 2010. nov.)

Katra cilvēka garīgās individualitātes realizācija atkarīga no tā, cik caur viņu plūst stihiju enerģija un informācija. Ja cilvēkā ir pietiekoši zemes enerģijas, viņš ir varens, ja pietiekoši uguns enerģijas, tāds cilvēks ir harizmātiska personība, ja pietiekoši ūdens stihijas, tādam augsts intelekts, ja daudz gaisa stihijas, tādam laba intuīcija. Protams, vislabāk ir, ja pietiekošā daudzumā ir visas enerģijas, un mēs esam harmoniskas individualitātes.

Fonda „Zeme.Cilvēks.Stari” teritorijā ir tāds reljefs un enerģija, kurā viegli mijiedarboties planētai ar cilvēku. Izstaigājot šo taku, var nomierināties, ieiet klusumā, sajust pats sevi, ieklausīties un sajust, kā ķermenī darbojas dažādas enerģijas. Jo vairāk cilvēks atslābinās, jo vairāk viņš atveras stihiju enerģijām, dabas balsij, jo smalkākas vibrācijas spēj sajust, jo jauni un jauni plīvuri tiek noņemti un pamazām, pati no sevis atveras mūsos snaudošā informācija. Sākas sevis apzināšana bez starpniekiem; pa tiešo no Zemes un Visuma.

Ped. psih. maģ., cigun skolotāja Līga Kolneja

Advertisements