Par fondu

Fonds ZEME.CILVĒKS.STARI. ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 2012.gada 4.septembrī.

Kopš 2016.gada 10.marta nodibinājumam „Fonds „Zeme.Cilvēks.Stari”” piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss darbības jomās:

  • Vides aizsardzība;
  • Pilsoniskas sabiedrības attīstība.

(Fonda statūti) (Sabiedriskā labuma piešķiršanas lēmums)

Fonda dibinātājas ir Līga Kolneja, Līga Ķerve un Inese Tretjakova.

Fonda mērķi

  • Labiekārtot apmetnes vietu-ģimenes stūrīti ar āra virtuvi un ugunskura vietu. Izveidot akmeņu krāvumu- smilšu terapijas klasi un šūpoles, kas papildinātu Latvijas vidi ar jaunu – organiskā plānojumā veidotu ainavu
  • Apmetnes vietas tuvumā ierīkot mežā veselības taku, meditāciju un apceres Pie Māras dīķa izlikt aplī spirāli, kalna virsotnē iekārtot ugunsrituālu vietu
  • Izveidot telšu vietas un renovēt vai uzcelt no jauna saimes namu un Izveidot lauku amatnieku sētu ar nakšņošanas vietām.
  • Izrakt 3 zivju dīķus un savienot tos ar ūdenskritumu kaskādi. Iekārtot makšķerēšanas vietas, uzcelt vientuļnieku namiņus.
Kompleksa ZEME.CILVĒKS.STARI plānojums un telpiskie objekti tiks veidoti, pamatojoties uz Sakrālās Ģeometrijas pamatprincipiem.
 

Skici veidojusi arhitekte Natālija Bukovska
Detalizētu rasējumu var aplūkot šeit.

Sakrālā ģeometrija

Advertisements