Realizēts sadarbības projekts

Sadarbībā arī ar biedrību “Vidzemes lauku partnerība Brasla” īstenots projekts “Apmetnes vietas ierīkošana sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai Dikļu pagastā”. Apstiprināts publiskais finansējums EUR 7683.51 apmērā.elfla_info_plaksne-leader_Stari

Advertisements